• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
รอบ7 เต็ม ครึ่ง
กีโอรี่ อีทีโอ (ยู 19)
พัสกัสเอฟซี (ยู 19)
เฟเรนซ์วารอซี่ (ยู 19)
เดเบรเซน วีเอสซี (ยู 19)
บูดาเปสต์ ฮอนเวด (ยู 19)
เอ็มทีเค บูดาเปสต์(ยู 19)
วาซาสบูดาเปสต์ (ยู 19)
แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (ยู 19)