• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
รอบ16 เต็ม ครึ่ง
เฟเรนซ์วารอซี่ (ยู 19)
วาซาสบูดาเปสต์ (ยู 19)
กีโอรี่ อีทีโอ (ยู 19)
เอ็มทีเค บูดาเปสต์(ยู 19)
บูดาเปสต์ ฮอนเวด (ยู 19)
แอลเลส อคาเดเมีย ฮาลาเดส (ยู 19)
พัสกัสเอฟซี (ยู 19)
เดเบรเซน วีเอสซี (ยู 19)