อันดับ ผู้เล่น/ทีม เข้า เหย้าเข้า เยือนเข้า
1 2 1 1
2 1 1 0
3 1 1 0
4 1 0 1
5 1 1 0