อันดับ ผู้เล่น/ทีม เข้า เหย้าเข้า เยือนเข้า
1 5 4 1
2 2 0 2
3 2 1 1
4 2 1 1
5 1 1 0
6 1 1 0
7 1 1 0
8 1 1 0
9 1 1 0
10 1 1 0