Giedrius Matulevicius logo
  • ผู้เล่น: Giedrius Matulevicius
  • ประเทศ: ลิธัวเนีย
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด:
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
ซูดูว่า กองกลาง
15
ลิธัวเนีย กองกลาง