อันดับ ผู้เล่น/ทีม เข้า เหย้าเข้า เยือนเข้า
1 2 0 2
2 1 1 0
3 1 0 1
4 1 0 1
5 1 0 1
6 1 1 0
7 1 0 1
8 1 1 0
9 1 1 0