Francisco Evelio Silva Cabrera logo
  • ผู้เล่น: Francisco Evelio Silva Cabrera
  • ประเทศ: ปารากวัย
  • น้ำหนัก: 77
  • ความสูง: 178
  • วันเกิด: 1990-10-18
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า: -
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
มาชัค รูนา Defender