บอลย้อนหลัง เต็ม ครึ่ง
สหรัฐอเมริกา(ญ)
อังกฤษ(ญ)
2
0
0
0
สเปน(ญ)
ญี่ปุ่น(ญ)
3
1
1
1