Efe Tatli logo
  • ผู้เล่น: Efe Tatli
  • ประเทศ: ตุรกี
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 29/07/2002
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า: 0
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
14
คารากูมรัค กองกลาง