Eddie Fernando Guevara Chavez logo
  • ผู้เล่น: Eddie Fernando Guevara Chavez
  • ประเทศ:
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 02/04/1990
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
เทคนิโค ยูนิเวอร์ซิต้าริโอ กองหลังตัวกลาง