• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
รอบ18 เต็ม ครึ่ง
สจอร์ด(ญ)
เวจบี้ (ญ)
1
2
0
1
บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ญ)
ฟอร์ทูน่า ฮจอร์ริ่ง (ญ)
1
0
1
0
ซอนเดอร์ไจสกี (ญ)
สคอฟบัคเค่น (ญ) 1
4
0
1
0
เวเจิล (ญ)
โอเดนเซ่ บีเค (ญ)
2
1
2
0
โคลดิ้ง บี (ญ)
สคอฟรูนเด่ ไอเอฟ (ญ)
5
2
3
1