Dean Campbell logo
  • ผู้เล่น: Dean Campbell
  • ประเทศ:
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 19/03/2001
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
24
อเบอร์ดีน กองหน้า