อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1 ยูเมีย ไอเค (ญ) 0 0 0 0 0
1 จิเท็กส์ ดีเอฟเอฟ (ญ) 0 0 0 0 0
1 โบลสตรานอส เอสเค (ญ) 0 0 0 0 0
1 มอลเบ็คเคน ไอเอฟ (ญ) 0 0 0 0 0
1 ซันด์สวาลล์ ดีเอฟเอฟ(ญ) 0 0 0 0 0
1 อัลวัสโจเอไอเคเอฟเอฟ (ญ) 0 0 0 0 0
1 โมรอน บีเค (ญ) 0 0 0 0 0
1 ไอเอฟเค คัลม่าร์ (ญ) 0 0 0 0 0
1 บรอมมาปอจคาร์น่า(ญ) 0 0 0 0 0
1 ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง ดีเอฟเค (ญ) 0 0 0 0 0
1 Borgeby FK (w) 0 0 0 0 0
1 ลินเชอปิงส์ เอฟเค (ญ) 0 0 0 0 0
1 ไอเค อุปซาลา (ญ) 0 0 0 0 0
1 Alingsas (w) 0 0 0 0 0