Saudi Crown Prince Cup
2017-2018
1/8 Final
บอลล่วงหน้า
1/8 Final เต็ม ครึ่ง
โอฮูด มีดินา
อัล ฟาร์ท 1
1
1
0
0
อัล ราเอ็ด
อัล ไฟซาลี่ (ซาอุฯ)
1
0
1
0
อัล-ไฟฮา 2
อัล ทาวอน 2
1
0
1
0
อัล-ชาบับ(ซาอุฯ) 2
อัล บาเดน 3
1
0
0
0