Darwish Juma Mohamed logo
  • ผู้เล่น: Darwish Juma Mohamed
  • ประเทศ:
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง: 170
  • วันเกิด: 08/01/1993
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า: 0
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
71
อัล อาห์ลี ดูไบ กองกลาง