Connor Barron logo
  • ผู้เล่น: Connor Barron
  • ประเทศ:
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 29/08/2002
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
42
อเบอร์ดีน กองกลาง