Christian Cesar Castro Garzon logo
  • ผู้เล่น: Christian Cesar Castro Garzon
  • ประเทศ: เอกวาดอร์
  • น้ำหนัก: 63
  • ความสูง: 172
  • วันเกิด: 1978-02-16
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
เทคนิโค ยูนิเวอร์ซิต้าริโอ Defender