เต็ม ครึ่ง
เทียนจิน เทียนไห่
เสฉวน ฟุตบอล คลับ
2
1
0
1
SanDa KangTian
กุ้ยโจว เฮงเฟง ซีเช็ง
1
1
0
0
ต้าเหลียน อาเออร์บิน
Lokomotiv YaQi
3
0
0
0
PanJin MengZun
DaLian Yiteng
2
1
0
0