ทีม นัด สูง เสมอ ต่ำ สูง% เสมอ% ต่ำ%
กว่างโจวอาร์แอนด์เอฟ 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Nanjing Yoyo 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Shanghai PuDong Zhongbang 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
เสฉวน ฟุตบอล คลับ 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Anhui Litian FC 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
หนิงปัว หยินป๋อ 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Wenzhou Mingri 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Hubei Lvyin 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
SanDa KangTian 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
เสฉวน ฟุตบอล คลับ 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0