บอลย้อนหลัง เต็ม ครึ่ง
สะเวย์ เรียง เอฟซี
พนมเปญ เอฟซี
0
0
0
0
วิสาขเอฟซี
เบือง เกต รับเบอร์ ฟิลด์
0
4
0
3
พนมเปญ เอฟซี
เนชั่นแนล ดีเอ็ม เอฟซี
2
1
0
0
เนชั่นแนล ดีเอ็ม เอฟซี 1
พนมเปญ เอฟซี 1
1
0
0
0
วิสาขเอฟซี 1
Kirivong Sok Sen Chey 1
4
2
3
0