• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
รอบ36 เต็ม ครึ่ง
เรนดอร์ฟ อัลทัช 1 2
แมตเตอร์สเบิร์ก 3
1
2
0
2
ซังค์ พอลเท่น 2
เอฟซี ไลเฟริ่ง 2
0
4
0
2
เฟริส เวียนนา 1894 2
ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก 1 1
1
0
1
0
คัพเฟ่นเบิร์ก 3
เอสวี ฮอร์น 3
2
0
0
0
พาร์นดรอฟ 1
ออสเตรีย ลัสเตนัว 1 4
1
1
0
1