• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
รอบ36 เต็ม ครึ่ง
ออสเตรีย ลัสเตนัว
Worgl Obi SV
2
0
1
0
คัพเฟ่นเบิร์ก 1
เอสวี รีด
2
3
1
0
คาร์เทน
เรนดอร์ฟ อัลทัช
0
0
0
0
แอลเอเอสเค ลินซ์
Untersiebenbrunn SC InterWette
2
1
1
0
กรัตคอร์น
ลีโอเบน
2
2
1
1