Andres Alberto Flores Jaco logo
  • ผู้เล่น: Andres Alberto Flores Jaco
  • ประเทศ:
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด:
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
เอ.ดี. อิสิโดร เมตาแพน กองหน้า