Amir Rustum logo
  • ผู้เล่น: Amir Rustum
  • ประเทศ: อิสราเอล
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 1998-10-18
  • เท้าที่ใช้บ่อย: ซ้าย
  • มูลค่าคาดว่า: 0
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
6
บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ Left-Back