Alexis Santacruz logo
  • ผู้เล่น: Alexis Santacruz
  • ประเทศ: เอกวาดอร์
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 1987-08-13
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
16
เทคนิโค ยูนิเวอร์ซิต้าริโอ Midfielder