• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
รอบ10 เต็ม ครึ่ง
จีเคเอส ทิคี 1
จีเคเอส ยัสต์แชมบีแย 3
3
1
2
0
โกลนิค เลชน่า 1
เมียดิซ เลกนิก้า 3
1
0
0
0
วิดซอว์ ลอดส์ 4
จีเคเอสเบลชาโตว์ 1
0
0
0
0
เรโซเวีย อาร์เซสซอฟ 1
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์ 3
0
0
0
0
โครบริ โกลกูฟว์ 1
ออดราออปอเล 3
2
3
1
0
อาร์ก้า กดิเนีย 4
ซาเกิลบี ซอสโนเวียค 3
2
0
1
0
โคโรน่า คีลเซ่ 3
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์ 2
1
3
0
2
ราดอมเมียร์ก ราดอม 2
เอลเคเอสลอดซ์ 4
1
0
0
0
พุชช่า นิโปโลมิเช่
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า