• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
รอบ13 เต็ม ครึ่ง
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์ 1
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า 4
1
1
0
0
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์ 2
ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช 4
4
4
3
2
ราดอมเมียร์ก ราดอม 3
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา 1
1
3
0
1
จีเคเอสเบลชาโตว์ 2
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ 3
1
0
0
0
จีเคเอส ทิคี 1
เมียดิซ เลกนิก้า 1
4
1
1
0
จีเคเอส ยัสต์แชมบีแย 4
วิเกร ซูวาล์วกี๊ 3
1
0
1
0
พุชช่า นิโปโลมิเช่ 1
วอร์ต้า พอซแนน 3
0
2
0
1
โครบริ โกลกูฟว์
ซาเกิลบี ซอสโนเวียค
ออด้าโอพอล
สตอล เมียเลช