• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
รอบ8 เต็ม ครึ่ง
วิดซอว์ ลอดส์ 1
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์
2
1
1
1
เมียดิซ เลกนิก้า 3
จีเคเอส ยัสต์แชมบีแย 3
1
1
0
1
อาร์ก้า กดิเนีย 4
เอลเคเอสลอดซ์ 2
0
0
0
0
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์ 1
เรโซเวีย อาร์เซสซอฟ 3
1
1
0
1
จีเคเอสเบลชาโตว์ 1 5
ซาเกิลบี ซอสโนเวียค 3
1
0
1
0
โคโรน่า คีลเซ่ 3
ออดราออปอเล 2
0
2
0
0
โครบริ โกลกูฟว์
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า
เลื่อน
ราดอมเมียร์ก ราดอม 3
จีเคเอส ทิคี 6
2
2
1
1
พุชช่า นิโปโลมิเช่
โกลนิค เลชน่า