• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
รอบ5 เต็ม ครึ่ง
จีเคเอส ยัสต์แชมบีแย 4
วิดซอว์ ลอดส์
0
1
0
1
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า 1
อาร์ก้า กดิเนีย 2
0
1
0
0
จีเคเอส ทิคี 3
เรโซเวีย อาร์เซสซอฟ
2
1
1
0
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์ 5
ซาเกิลบี ซอสโนเวียค 1
1
0
0
0
ออดราออปอเล 1
จีเคเอสเบลชาโตว์ 4
1
0
0
0
เมียดิซ เลกนิก้า 3
โคโรน่า คีลเซ่ 4
1
1
0
1
โกลนิค เลชน่า 1
ราดอมเมียร์ก ราดอม 4
2
1
2
0
เอลเคเอสลอดซ์
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์
พุชช่า นิโปโลมิเช่
โครบริ โกลกูฟว์