• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
รอบ34 เต็ม ครึ่ง
ออด้าโอพอล 5
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ 1
1
0
0
0
ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช 2
บิโตเวีย บิโตฟ 4
4
0
3
0
โครบริ โกลกูฟว์ 2
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์ 2
0
1
0
0
จีเคเอส คาโตวีตเซ 2
โกลนิค เลชน่า
1
0
0
0
พุชช่า นิโปโลมิเช่ 2
เมียดิซ เลกนิก้า 1
1
1
0
0
รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา 1 2
โปกอน ซีดล์เซ 2
1
1
0
0
สตอล เมียเลช 1
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา 1
0
4
0
3
วิเกร ซูวาล์วกี๊ 1
รุช ซอร์ซอฟ
6
0
2
0
ซาเกิลบี ซอสโนเวียค 3
จีเคเอส ทิคี 4
0
2
0
0