• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
รอบ34 เต็ม ครึ่ง
วิกรี่ ซูวอลกี้ 1
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ 2
2
1
2
0
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์ 1
โรซวอช์ย คาโตวิตเซ 2
1
0
1
0
จีเคเอสเบลชาโตว์ 1
บิโตเวีย บิโตฟ
5
1
2
0
เมียดิซ เลกนิก้า 3
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์ 3
1
0
0
0
โปกอน ซีดล์เซ 3
ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช 3
1
0
0
0
เอ็มเคเอส คลูชบ็อค
ดอลแคน ซาบกี้
3
0
0
0
อาร์ก้า กดิเนีย 2
โครบริ โกลกูฟว์ 2
1
1
0
1
ซาเกิลบี ซอสโนเวียค 1
ซาวิสซา เบเดอกอสซ์ 1
2
1
2
0
จีเคเอส คาโตวีตเซ 2
วิสล่า พล็อค
2
1
1
1