• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
รอบ34 เต็ม ครึ่ง
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์ 3
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์ 3
2
2
0
1
ดอลแคน ซาบกี้ 3
จีเคเอส ทิคี 3
2
1
2
1
จีเคเอส คาโตวีตเซ 3
อาร์ก้า กดิเนีย
0
0
0
0
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ 3
วิดซอว์ ลอดส์ 1
1
1
0
1
โครบริ โกลกูฟว์ 1
เมียดิซ เลกนิก้า 1
3
1
0
0
ซาเกลบี้ ลูบิน 4
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า
1
1
0
1
โปกอน ซีดล์เซ
โฟรต้า สวินอยจัสซี่
3
0
0
0
บิโตเวีย บิโตฟ 1 3
ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช 3 4
0
1
0
1
วิกรี่ ซูวอลกี้
วิสล่า พล็อค
1
2
0
0