• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
รอบ34 เต็ม ครึ่ง
จีเคเอสเบลชาโตว์ 1
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์
4
0
2
0
โฟรต้า สวินอยจัสซี่
Okocimski KS
2
0
1
0
วิสล่า พล็อค 1
จีเคเอส คาโตวีตเซ 2
1
1
1
0
จีเคเอส ทิคี 1
เมียดิซ เลกนิก้า 4
3
1
1
1
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์ 1
โกลนิค เลชน่า 1 2
1
0
0
0
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า 2
อาร์ก้า กดิเนีย
4
2
1
1
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ 1
เคเอส อีเนอเกติก โร 1
2
1
0
1
ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช 4
ดอลแคน ซาบกี้ 2
0
0
0
0
พุชช่า นิโปโลมิเช่ 3
Kolejarz Stroze 1
1
2
0
1