• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
รอบ34 เต็ม ครึ่ง
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ 2
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์ 2
2
1
0
0
จีเคเอส คาโตวีตเซ 1 2
ดอลแคน ซาบกี้ 3
1
0
1
0
อาร์ก้า กดิเนีย
เอลเคเอสลอดซ์
3
0
0
0
Okocimski KS 2
วอร์ต้า พอซแนน 4
2
0
0
0
เมียดิซ เลกนิก้า
คราโคเวีย คราคอฟ 3
1
3
0
2
จีเคเอส ทิคี 3
โกลนิค เลชน่า
0
0
0
0
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์ 3
Kolejarz Stroze 1
1
2
0
1
โปโลเนีย ไบตอม
ซาวิสซา เบเดอกอสซ์
0
4
0
1
โฟรต้า สวินอยจัสซี่
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า
4
1
1
1