• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
รอบ34 เต็ม ครึ่ง
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์
จีเคเอส คาโตวีตเซ
0
0
0
0
Gornik Polkowice 1
โปโลเนีย ไบตอม
0
2
0
2
อาร์ก้า กดิเนีย
โปกอน เซซิน
0
2
0
1
วิสล่า พล็อค
วอร์ต้า พอซแนน
3
3
1
1
โกลนิค เลชน่า
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า
0
0
0
0
Kolejarz Stroze
โอลิมเปีย ไอบรองก์
2
2
0
1
ดอลแคน ซาบกี้
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์
0
3
0
2
โฟรต้า สวินอยจัสซี่
Ruch Radzionkow
5
1
1
0
ปิแอส กลิวิส
ซาวิสซา เบเดอกอสซ์
3
0
2
0