• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
รอบ34 เต็ม ครึ่ง
โฟรต้า สวินอยจัสซี่
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา
0
3
0
1
วิดซอว์ ลอดส์
กอร์นิค ซาเบอร์เซ่
3
0
2
0
มอเตรอ รูบิน
เอลเคเอสลอดซ์
0
3
0
3
สเตล สตาโลว่า โวล่า
วอร์ต้า พอซแนน
1
0
0
0
โกลนิค เลชน่า
ดอลแคน ซาบกี้
1
1
1
0
ซนิคซ์ ปรูสซ์คอฟ
เคเอสแซดโอ ออสโตรเวียส
3
2
0
2
โปกอน เซซิน
วิสล่า พล็อค
3
3
1
2
เอ็มเคเอส คลูชบ็อค
จีเคเอส คาโตวีตเซ
3
0
2
0
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์
กัลซอฟ เวียโคโปลสกี้
2
1
0
0