• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
รอบ34 เต็ม ครึ่ง
เอลเคเอส ลอมซา
คมิต้า
0
0
0
0
พิลิแกน โลวิส
จีเคเอส คาโตวีตเซ 1
2
0
2
0
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา
ซนิคซ์ ปรูสซ์คอฟ
1
0
0
0
วอร์ต้า พอซแนน
สลาสค์ วรอคลาวน์
2
3
0
2
เลเชีย กอเดนซ์
สเตล สตาโลว่า โวล่า
2
0
1
0
มอเตรอ รูบิน
อาร์ก้า กดิเนีย 1
1
2
0
1
ออดราออปอเล
Tur Turek
0
1
0
0
โปโลเนีย วอร์ซอว์
ปิแอส กลิวิส
0
1
0
0
จีเคเอส ยัสต์แชมบีแย
วิสล่า พล็อค
0
1
0
1