ทีม นัด สูง เสมอ ต่ำ สูง% เสมอ% ต่ำ%
จีเคเอส ทิคี 14 12 0 2 85.7 0.0 14.3
ราดอมเมียร์ก ราดอม 14 9 0 5 64.3 0.0 35.7
เมียดิซ เลกนิก้า 14 9 0 5 64.3 0.0 35.7
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์ 14 9 0 5 64.3 0.0 35.7
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ 14 8 0 6 57.1 0.0 42.9
วอร์ต้า พอซแนน 14 8 0 6 57.1 0.0 42.9
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา 14 8 0 6 57.1 0.0 42.9
จีเคเอสเบลชาโตว์ 14 8 0 6 57.1 0.0 42.9
ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช 14 8 0 6 57.1 0.0 42.9
วิเกร ซูวาล์วกี๊ 14 7 0 7 50.0 0.0 50.0
ซาเกิลบี ซอสโนเวียค 13 6 0 7 46.2 0.0 53.8
โครบริ โกลกูฟว์ 13 6 0 7 46.2 0.0 53.8
สตอล เมียเลช 13 6 0 7 46.2 0.0 53.8
จีเคเอส ยัสต์แชมบีแย 14 6 0 8 42.9 0.0 57.1
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า 14 6 0 8 42.9 0.0 57.1
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์ 14 6 0 8 42.9 0.0 57.1
ออด้าโอพอล 13 4 0 9 30.8 0.0 69.2
พุชช่า นิโปโลมิเช่ 14 4 0 10 28.6 0.0 71.4