ทีม นัด สูง เสมอ ต่ำ สูง% เสมอ% ต่ำ%
จีเคเอส ทิคี 32 22 0 10 68.8% 0.0% 31.3%
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ 31 20 0 11 64.5% 0.0% 35.5%
ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช 32 20 0 12 62.5% 0.0% 37.5%
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์ 32 20 0 12 62.5% 0.0% 37.5%
เมียดิซ เลกนิก้า 31 19 0 12 61.3% 0.0% 38.7%
จีเคเอส ยัสต์แชมบีแย 31 18 0 13 58.1% 0.0% 41.9%
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา 31 18 0 13 58.1% 0.0% 41.9%
ราดอมเมียร์ก ราดอม 31 18 0 13 58.1% 0.0% 41.9%
ซาเกิลบี ซอสโนเวียค 32 17 0 15 53.1% 0.0% 46.9%
วอร์ต้า พอซแนน 32 17 0 15 53.1% 0.0% 46.9%
จีเคเอสเบลชาโตว์ 31 16 0 15 51.6% 0.0% 48.4%
วิกรี่ ซูวอลกี้ 32 15 0 17 46.9% 0.0% 53.1%
สตอล เมียเลช 32 15 0 17 46.9% 0.0% 53.1%
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า 31 14 0 17 45.2% 0.0% 54.8%
โครบริ โกลกูฟว์ 32 13 0 19 40.6% 0.0% 59.4%
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์ 31 12 0 19 38.7% 0.0% 61.3%
พุชช่า นิโปโลมิเช่ 31 12 0 19 38.7% 0.0% 61.3%
ออดราออปอเล 31 10 0 21 32.3% 0.0% 67.7%