ทีม นัด สูง เสมอ ต่ำ สูง% เสมอ% ต่ำ%
จีเคเอส ทิคี 22 17 0 5 77.3% 0.0% 22.7%
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ 22 15 0 7 68.2% 0.0% 31.8%
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์ 22 15 0 7 68.2% 0.0% 31.8%
เมียดิซ เลกนิก้า 22 14 0 8 63.6% 0.0% 36.4%
ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช 22 14 0 8 63.6% 0.0% 36.4%
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา 22 13 0 9 59.1% 0.0% 40.9%
ราดอมเมียร์ก ราดอม 22 13 0 9 59.1% 0.0% 40.9%
วอร์ต้า พอซแนน 22 12 0 10 54.5% 0.0% 45.5%
วิกรี่ ซูวอลกี้ 22 12 0 10 54.5% 0.0% 45.5%
จีเคเอส ยัสต์แชมบีแย 22 11 0 11 50.0% 0.0% 50.0%
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า 22 11 0 11 50.0% 0.0% 50.0%
จีเคเอสเบลชาโตว์ 22 11 0 11 50.0% 0.0% 50.0%
ซาเกิลบี ซอสโนเวียค 22 11 0 11 50.0% 0.0% 50.0%
โครบริ โกลกูฟว์ 22 11 0 11 50.0% 0.0% 50.0%
สตอล เมียเลช 22 10 0 12 45.5% 0.0% 54.5%
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์ 22 10 0 12 45.5% 0.0% 54.5%
พุชช่า นิโปโลมิเช่ 22 8 0 14 36.4% 0.0% 63.6%
ออดราออปอเล 22 8 0 14 36.4% 0.0% 63.6%