ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ% เสมอ% แพ้%
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา 13 9 0 4 69.2 0.0 30.8
วอร์ต้า พอซแนน 12 8 0 4 66.7 0.0 33.3
ราดอมเมียร์ก ราดอม 13 8 2 3 61.5 15.4 23.1
จีเคเอส ยัสต์แชมบีแย 12 7 1 4 58.3 8.3 33.3
จีเคเอสเบลชาโตว์ 13 7 1 5 53.8 7.7 38.5
สตอล เมียเลช 13 7 1 5 53.8 7.7 38.5
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ 13 7 0 6 53.8 0.0 46.2
จีเคเอส ทิคี 13 6 1 6 46.2 7.7 46.2
พุชช่า นิโปโลมิเช่ 13 6 0 7 46.2 0.0 53.8
เมียดิซ เลกนิก้า 13 6 0 7 46.2 0.0 53.8
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์ 14 6 3 5 42.9 21.4 35.7
วิเกร ซูวาล์วกี๊ 13 5 2 6 38.5 15.4 46.2
แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า 13 5 1 7 38.5 7.7 53.8
โครบริ โกลกูฟว์ 13 5 1 7 38.5 7.7 53.8
ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช 14 5 2 7 35.7 14.3 50.0
ซาเกิลบี ซอสโนเวียค 12 4 1 7 33.3 8.3 58.3
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์ 14 4 1 9 28.6 7.1 64.3
ออด้าโอพอล 13 2 3 8 15.4 23.1 61.5