โทโมกิ  ทานิงุชิ logo
  • ผู้เล่น: โทโมกิ ทานิงุชิ
  • ประเทศ: ญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 1992-10-22
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
28
นารา คลับ Midfielder