โจแอล ลามาห์ logo
  • ผู้เล่น: โจแอล ลามาห์
  • ประเทศ: กินี
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 1987-04-04
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า: -
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
เอนพ์พี Forward