• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
รอบ28 เต็ม ครึ่ง
เอ็มซี แอลเจอร์
ยูเอสเอ็ม เบล อับเบส
เอ็นซี มากร้า
เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์
เจเอส ซาอัวร่า
ซีอาร์ เบลูอิซดัด
เอเอส เอน เอ็มลิล่า
อีเอส เซทิฟ
ซีเอ บอร์จ บัว แอเรริดจ์
ยูเอส บิสกรา
เอ็มซี โอราน
เจเอส คาบิลี่
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์
เอเอสโอ ชเลฟ
ซีเอส กงส์ต็องตีน
ปาราดัว เอซี