• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
รอบ34 เต็ม ครึ่ง
ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช
อาร์ซี คูบา
5
1
3
0
ยูเอสเอ็ม อันนาบา
ซีเอ บอร์จ บัว แอเรริดจ์
2
0
2
0
เจเอส คาบิลี่
เอ็มซี อีไอ อิวล์มา
1
0
0
0
อีเอส เซทิฟ
เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์
2
0
1
0
เอ็มซี ไซดาร์
เอ็มซี แอลเจอร์
0
2
0
2
MSP Batna
เอเอส โครยูบ์
1
1
0
0
ซีอาร์ เบลูอิซดัด
เจเอสเอ็ม เบอจายา
2
1
1
0
ยูเอสเอ็ม บลีดา
เอเอสโอ ชเลฟ
3
4
1
3