รอบ30 เต็ม ครึ่ง
เอเอสโอ ชเลฟ
เอ็มซี โอราน
1
1
0
0
ยูเอสเอ็ม บลีดา
ดับบิวเอ ทเลมเซน
3
1
0
0
ซีเอ บอร์จ บัว แอเรริดจ์
เจเอส คาบิลี่
2
0
1
0
อีเอส เซทิฟ
OMR El Annasser
0
1
0
0
เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์
1
0
0
0
ซีอาร์ เบลูอิซดัด
ยูเอสเอ็ม อันนาบา
2
1
1
0
เอเอส โครยูบ์
เอ็มซี ไซดาร์
3
1
0
0
เอ็มซี แอลเจอร์
เจเอสเอ็ม เบอจายา
2
1
2
1