• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
รอบ30 เต็ม ครึ่ง
เอเอสโอ ชเลฟ
เอ็มซี โอราน
1
1
0
0
ยูเอสเอ็ม บลีดา
WA Tlemcen
3
1
0
0
ซีเอ บอร์จ บัว แอเรริดจ์
เจเอส คาบิลี่
2
0
1
0
อีเอส เซทิฟ
OMR El Annasser
0
1
0
0
เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์
1
0
0
0
ซีอาร์ เบลูอิซดัด
ยูเอสเอ็ม อันนาบา
2
1
1
0
เอเอส โครยูบ์
เอ็มซี ไซดาร์
3
1
0
0
เอ็มซี แอลเจอร์
เจเอสเอ็ม เบอจายา
2
1
2
1