ทีม นัด สูง เสมอ ต่ำ สูง% เสมอ% ต่ำ%
อีเอส เซทิฟ 20 10 1 9 50.0 5.0 45.0
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ 15 9 2 4 60.0 13.3 26.7
อาร์ซี อาร์บา 13 8 2 3 61.5 15.4 23.1
ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช 13 8 0 5 61.5 0.0 38.5
เอ็มโอ เบไจอา 17 8 4 5 47.1 23.5 29.4
ซีเอส กงส์ต็องตีน 15 7 5 3 46.7 33.3 20.0
ซีเอ บอร์จ บัว แอเรริดจ์ 15 7 2 6 46.7 13.3 40.0
เอ็มซี โอราน 14 6 1 7 42.9 7.1 50.0
เจเอส ซาอัวร่า 10 5 2 3 50.0 20.0 30.0
เอ็มซี อีไอ อิวล์มา 11 5 1 5 45.5 9.1 45.5
เอเอสโอ ชเลฟ 14 5 4 5 35.7 28.6 35.7
เจเอสเอ็ม เบอจายา 14 5 3 6 35.7 21.4 42.9
ซีอาร์บี เอน ฟาเคราน์ 12 4 2 6 33.3 16.7 50.0
ซีอาร์ เบลูอิซดัด 13 4 2 7 30.8 15.4 53.8
เอ็มซี แอลเจอร์ 15 4 0 11 26.7 0.0 73.3
เจเอส คาบิลี่ 13 3 3 7 23.1 23.1 53.8