ทีม นัด สูง เสมอ ต่ำ สูง% เสมอ% ต่ำ%
อีเอส เซทิฟ 20 12 0 8 60.0 0.0 40.0
เจเอส คาบิลี่ 16 6 2 8 37.5 12.5 50.0
WA Tlemcen 16 6 1 9 37.5 6.3 56.3
ยูเอสเอ็ม เบล อับเบส 11 5 1 5 45.5 9.1 45.5
ซีอาร์ เบลูอิซดัด 14 5 2 7 35.7 14.3 50.0
เอ็มซี โอราน 16 5 2 9 31.3 12.5 56.3
เอเอสโอ ชเลฟ 15 5 0 10 33.3 0.0 66.7
เอ็มซี อีไอ อิวล์มา 16 5 1 10 31.3 6.3 62.5
เอ็มซี แอลเจอร์ 15 5 0 10 33.3 0.0 66.7
ซีเอ บอร์จ บัว แอเรริดจ์ 16 4 3 9 25.0 18.8 56.3
เจเอส ซาอัวร่า 10 3 1 6 30.0 10.0 60.0
ซีเอ บัตน่า 13 3 1 9 23.1 7.7 69.2
เจเอสเอ็ม เบอจายา 18 3 2 13 16.7 11.1 72.2
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ 21 3 2 16 14.3 9.5 76.2
ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช 11 2 0 9 18.2 0.0 81.8
ซีเอส กงส์ต็องตีน 14 2 2 10 14.3 14.3 71.4