ทีม นัด สูง เสมอ ต่ำ สูง% เสมอ% ต่ำ%
เอ็มซี โอราน 12 9 1 2 75.0 8.3 16.7
เอเอสโอ ชเลฟ 15 9 1 5 60.0 6.7 33.3
เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ 17 9 3 5 52.9 17.6 29.4
เอ็มซี แอลเจอร์ 15 8 3 4 53.3 20.0 26.7
เจเอสเอ็ม เบอจายา 14 8 0 6 57.1 0.0 42.9
เอ็มซี ไซดาร์ 11 7 2 2 63.6 18.2 18.2
เอ็มซี อีไอ อิวล์มา 15 7 4 4 46.7 26.7 26.7
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ 13 7 0 6 53.8 0.0 46.2
WA Tlemcen 13 7 0 6 53.8 0.0 46.2
ซีเอส กงส์ต็องตีน 14 7 0 7 50.0 0.0 50.0
อีเอส เซทิฟ 15 7 0 8 46.7 0.0 53.3
เจเอส คาบิลี่ 13 6 1 6 46.2 7.7 46.2
ซีเอ บัตน่า 13 6 1 6 46.2 7.7 46.2
ซีอาร์ เบลูอิซดัด 16 5 3 8 31.3 18.8 50.0
เอเอส โครยูบ์ 14 4 2 8 28.6 14.3 57.1
ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช 14 2 3 9 14.3 21.4 64.3