ทีม นัด สูง เสมอ ต่ำ สูง% เสมอ% ต่ำ%
เอ็มซี ไซดาร์ 14 9 1 4 64.3 7.1 28.6
เจเอสเอ็ม เบอจายา 19 9 0 10 47.4 0.0 52.6
อีเอส เซทิฟ 20 9 1 10 45.0 5.0 50.0
เอเอสโอ ชเลฟ 21 9 0 12 42.9 0.0 57.1
ดับบิวเอ ทเลมเซน 17 8 1 8 47.1 5.9 47.1
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ 16 7 0 9 43.8 0.0 56.3
ซีเอ บอร์จ บัว แอเรริดจ์ 17 7 1 9 41.2 5.9 52.9
เอ็มซี โอราน 18 5 2 11 27.8 11.1 61.1
เจเอส คาบิลี่ 18 5 1 12 27.8 5.6 66.7
เอ็มซี แอลเจอร์ 15 4 3 8 26.7 20.0 53.3
ยูเอสเอ็ม อันนาบา 15 4 1 10 26.7 6.7 66.7
เอ็มซี อีไอ อิวล์มา 14 4 0 10 28.6 0.0 71.4
ยูเอสเอ็ม บลีดา 16 4 1 11 25.0 6.3 68.8
ซีอาร์ เบลูอิซดัด 14 3 1 10 21.4 7.1 71.4
เอเอส โครยูบ์ 14 3 0 11 21.4 0.0 78.6
ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช 10 2 1 7 20.0 10.0 70.0