ทีม นัด สูง เสมอ ต่ำ สูง% เสมอ% ต่ำ%
เอ็มซี แอลเจอร์ 15 8 0 7 53.3 0.0 46.7
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ 14 7 1 6 50.0 7.1 42.9
อีเอส เซทิฟ 16 7 2 7 43.8 12.5 43.8
ซีอาร์ เบลูอิซดัด 15 7 1 7 46.7 6.7 46.7
เจเอส คาบิลี่ 13 6 1 6 46.2 7.7 46.2
เอเอส โครยูบ์ 8 5 1 2 62.5 12.5 25.0
เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ 11 5 3 3 45.5 27.3 27.3
เจเอสเอ็ม เบอจายา 10 5 1 4 50.0 10.0 40.0
ซีเอ บัตน่า 11 5 1 5 45.5 9.1 45.5
ยูเอสเอ็ม อันนาบา 12 5 0 7 41.7 0.0 58.3
MSP Batna 7 4 1 2 57.1 14.3 28.6
เอ็มซี อีไอ อิวล์มา 9 4 2 3 44.4 22.2 33.3
ซีเอ บอร์จ บัว แอเรริดจ์ 10 4 2 4 40.0 20.0 40.0
WA Tlemcen 7 3 2 2 42.9 28.6 28.6
ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช 6 3 1 2 50.0 16.7 33.3
เอเอสโอ ชเลฟ 8 3 2 3 37.5 25.0 37.5
ยูเอสเอ็ม บลีดา 7 2 1 4 28.6 14.3 57.1
เอ็มซี โอราน 7 1 2 4 14.3 28.6 57.1