ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ% เสมอ% แพ้%
เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ 26 16 1 9 61.5 3.8 34.6
เจเอส ซาอัวร่า 27 15 1 11 55.6 3.7 40.7
เอ็มซี โอราน 28 15 1 12 53.6 3.6 42.9
เอ็มซี แอลเจอร์ 26 14 1 11 53.8 3.8 42.3
เอเอสเอ็ม ออราน 26 14 0 12 53.8 0.0 46.2
เอเอสโอ ชเลฟ 27 14 0 13 51.9 0.0 48.1
เอ็มโอ เบไจอา 28 14 1 13 50.0 3.6 46.4
ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช 29 14 0 15 48.3 0.0 51.7
เอ็มซี อีไอ อิวล์มา 27 13 0 14 48.1 0.0 51.9
ซีอาร์ เบลูอิซดัด 28 13 1 14 46.4 3.6 50.0
เจเอส คาบิลี่ 26 12 0 14 46.2 0.0 53.8
ยูเอสเอ็ม เบล อับเบส 27 12 0 15 44.4 0.0 55.6
อีเอส เซทิฟ 28 12 3 13 42.9 10.7 46.4
ซีเอส กงส์ต็องตีน 30 13 0 17 43.3 0.0 56.7
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ 26 11 0 15 42.3 0.0 57.7
อาร์ซี อาร์บา 30 12 3 15 40.0 10.0 50.0