ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ% เสมอ% แพ้%
เอ็นเอ ฮุสเซียน เดย์ 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
อีเอส เซทิฟ 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
ซีอาร์ เบลูอิซดัด 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
เอ็มซี แอลเจอร์ 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
ซีเอ บอร์จ บัว แอเรริดจ์ 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
เอ็มซี โอราน 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
ยูเอสเอ็ม อันนาบา 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
ยูเอสเอ็ม บลีดา 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
เอเอสโอ ชเลฟ 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
เจเอส คาบิลี่ 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
WA Tlemcen 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
เจเอสเอ็ม เบอจายา 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
OMR El Annasser 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
เอเอส โครยูบ์ 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
เอ็มซี ไซดาร์ 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0