อันดับ ผู้เล่น/ทีม เข้า เหย้าเข้า เยือนเข้า
1 3 3 0
2 2 1 1