แอตทิลาซุปก้า logo
  • ผู้เล่น: แอตทิลาซุปก้า
  • ประเทศ: ฮังการี
  • น้ำหนัก:
  • ความสูง:
  • วันเกิด: 19/09/1962
  • เท้าที่ใช้บ่อย:
  • มูลค่าคาดว่า:
ทีมปัจจุบัน
#ทีมตำแหน่ง
บูดาเปสต์ ฮอนเวด