อันดับ ผู้เล่น/ทีม เข้า เหย้าเข้า เยือนเข้า
1 2 0 2
2 2 0 2
3 1 1 0
4 1 1 0
5 1 1 0
6 1 1 0
7 1 1 0