อันดับ ผู้เล่น/ทีม เข้า เหย้าเข้า เยือนเข้า
1 7 6 1
2 1 1 0
3 1 1 0
4 1 1 0
5 1 0 1